PD HAKLORGANI PLANINSKEGA DRUŠTVA HAKL

PD HAKL Publikacija 10 LET (PDF format).


 

SO POTI, KI VABIJO,
SO POTI, KI JIH JEMLJEŠ S SILO,

IN JE POT,

KO JE UKAZ ČLOVEKU !

 

Dano je vabilo za na pot. Pot že obstaja , veliko lepega smo že slišali o tej poti, le odločiti se je potrebno. Za veliko poti smo se že odločili, veliko smo jih že prehodili, veliko lepega smo doživeli, bilo pa je tudi nekaj grenkih izkušenj. Prav ta grenkoba nam poraja dvom.  Kaj če bi še malo premislili in se mogoče kdaj drugič odpravili na to pot? Pot bo zagotovo počakala, mogoče bo drugič še lepša.

Toda, kaj se zgodi ?

Srečaš prijatelja iz HAKL-a in pove ti same lepe stvari, ki so jih preživeli, doživeli na tej poti. Spet si vzameš čas za premislek, poskušaš urediti misli in nazadnje se odločiš za   pot. Pričakovanja so velika, pripravljen si celo potrpeti, samo da bi doživel nepozabne trenutke, ki so jih doživeli tisti, ki so to pot že prehodili. Vendar pri tem pozabljaš, da so občutki ljudi zelo različni. Zgodi se lahko celo, da postane pot pretežka, dolgočasna ali celo brez smisla. To so skrajni občutki, ki te pripeljejo tako daleč, da začneš dvomiti v smisel tega početja.

Do takšnih razmišljanj lahko pride le, če se odpravimo na pot kot nevedneži,  psihično in fizično popolnoma nepripravljeni. Zgodi se, da pot jemlješ S SILO.

Prav sila prinaša nezadovoljstvo in nerazumevanje samega početja. Takšno početje prinaša razočaranje in odpor.
NE ODPRAVLJAJ SE NA  POT NA SILO, ČE  NE VEŠ, ALI NISI PREPRIČAN V SVOJO ODLOČITEV.

Ko odkriješ, da so lepota, narava, neizbrisna doživetja dana tudi tebi,  takrat boš  spoznal, kako čudoviti so lahko občutki sreče in zadovoljstva.

V skritem kotičku srca se bo rodila želja,  ki te  bo neustavljivo vabila, da se odpraviš na pot, jo prehodiš in podoživiš lepote, ki so dane le izbranim. Še bi lahko našteval, kaj vse smo skupaj preživeli, prehodili… Toda vsak od nas je doživel  prehojeno pot na svoj način. Vsak sam pa najbolje ve, kako  mu je to obogatilo in olepšalo življenje, in ali se splača prisluhniti klicu POTI, ki je lahko tudi UKAZ.

 

VSEM ŽELIM VELIKO LEPIH TRENUTKOV V
PLANINSKEM DRUŠTVU HAKL

 

Zg. Žerjavci, april 2001

Predsednik PD Hakl (1993-2017)
Dragotin Kuster

 

 

PD  HAKL – 5 LET

1993-1995
»Že samo ime društva HAKL  nam pove, da se celotna zgodba pričenja  nekako skrivnostno, mogočno….Začetek spominja na nekaj, kar  je že dolgo obstajalo v srcih velikih občudovalcev in oboževalcev gora, kot so Janez Herič,  Dragotin Kuster in Drago Lipič. Želja v njih je zorela in zgodilo se je tisto, kar se je moralo zgoditi.« To je zapisano v letu 1997 na prvih društvenih spletnih straneh .

Ideja o ustanovitvi planinskega društva se je   kmalu izkazala za smiselno in potrebno. Trije  dobro obiskani in varno izpeljani pohodi na naš Triglav  v mesecu avgustu (prvi  1993, drugi  1994 in tretji 1995), ter dva pohoda čez Pohorje v letu 1993 in 1994, so bili povod za  prve korake k ustanovitvi PD pri Sveti Trojici. Pri organizaciji navedenih pohodov moramo posebej omeniti, da so le-ti  (od drugega pohoda čez Pohorje v letu 1994 z vključno z drugim pohodom na Triglav 1994 ter tretjim na Triglav ob praznovanju 100-letnice Aljaževega stolpa v letu 1995) bili že naslovljeni s  »HKL - Planinsko društvo v ustanavljanju». V procesu ustanovitve društva se je k obstoječim trem črkam, začetnicam priimkov ustanoviteljev, dodala še črka A, ki je dala nato uporaben pomen besedi.

1996
Tako lahko za čas, ki je potekel med letom 1993 in 1995, ko so Drago, Janez in Dragotin iz pohoda v pohod premišljevali in se odločali, kako naprej, govorimo o nastajanju društva.   Leto 1996 je bilo za vse tri izjemno naporno, prepredeno z neštetimi ovirami in neznankami.

Prvi dokument, ki je pomenil odločitev za ustanovitev PD, nosi datum 17. maj 1996 z zaporedno številko 2 . Namenjen je bil Planinski zvezi Slovenije kot vloga za sprejem  novega društva v PZS. Domala istočasno je bila vložena zahteva na sedež Upravne enote Lenart za registracijo društva po takrat veljavnem Zakonu o društvih opremljena z desetimi podpisanimi izjavami in fotokopijami osebnih dokumentov, ki so bili  potrebni.

Imena in priimki ustanoviteljev PD HAKL:
Marko Lipič, Marija Huskič, Feliks Perko, Slavica Lipič, Tanja Lipič, Drago Lipič, Janez Haložan, Erna Haložan,Dragotin Kuster, Janez Herič.

Dopis številka 1, z datumom 21.4.1996, je romal k  domačemu Kulturnemu društvu Ernest Golob-Peter z vlogo za sedež društva v kulturnem domu v Sveti Trojici. S sklepom kulturnega društva z dne 15.5.1996, nam je bila tudi uradno dodeljena » streha« za  naše društvo.

Sobota, 27. april 1996, je bila izbran za  izvedbo ustanovnega občnega zbora v prostorih gostilne »Pri Sveti Trojici«. Drago, Ivan ter Dragotin so za ta zgodovinski trenutek pripravili okvirni program dela društva, finančni načrt, pripravili predloge za nosilce najodgovornejših funkcij v društvu ter predloge za člane prvega Upravnega odbora, Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča. Za obravnavo in sprejem so pripravili tudi Pravila društva, ki so  poleg Kodeksa slovenskih planincev, temeljni akt za delovanje društva.

Tega dne se je ob 20.00 uri zbralo 32 članov novo nastalega društva. Za delovnega predsednika  ustanovnega občnega zbora je bil izvoljen Drago Lipič, ki je potek zbora izpeljal po predvidenem programu. Pri glasovanju o predlogu za  Upravni odbor, Nadzorni odbor ter Častno razsodišče so bili soglasno izvoljeni naslednji člani:

Predsednik društva je postal Dragotin Kuster,   njegov namestnik  Sandi Zemljič , tajnik  Drago Lipič , blagajnik  Janez Herič, Feliks  Jakopec  načelnik za mladinski odsek ter člani   Marija Huskič, Kamilo Kirbiš,   Marko Lipič.  Feliks Perko,  Drago Rokavec ter Darko Škerget . Za nadzorni odbor društva za predsednika  Anton Vedernjak, člana pa  Erna Haložan  in Zdravko Vračko. Častno razsodišče so sestavljali predsednik  Janez Haložan  ter člana   Majda Kuster in  Slavica Lipič .

Novo nastalemu krajevnemu društvu, predvsem pa izvoljenemu vodstvu društva, so prisotni gostje iz Krajevne skupnosti Sv. Trojica, JVZ  Osnovne šole Sv. Trojica, Turističnega društva Sv. Trojica, DTV Partizan Sv. Trojica ter Planinskega društva Drava iz Maribora zaželeli varne pohode ter mnogo let uspešnega delovanja. Novo planinsko društvo je ta popotnica popeljala v pisan svet društvenega delovanja.

Za vodstvo novo nastalega društva  ustanovitev še zdaleč ni pomenila mirnega delovanja. V skrajšani kronološki obliki navajam dogodke, ki so se zvrstili v mesecih do konca leta,  ter so bili  pomembni mejniki obstanka in razvoja društva.

7. junija 1996 je Upravna enota Lenart, oddelek za Upravne notranje zadeve izdal odločbo o potrditvi Pravil društva.

17. junija 1996 smo na osnovi v društvu izdelanega predloga, dobili lastni žig.

19. junija  1996 smo v društvo prejeli od  Planinske zveze Slovenije dopis, s katerim je predsedstvo Zveze predalo v obravnavo  našo vlogo za sprejem društva  v PZS na Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja o opredelitvi MDO, o smotrnosti in ustanovitvi še enega društva v občini Lenart in Pomurju.

2. julija 1996 je bilo Planinsko društvo HAKL  tudi uradno vpisano v register društev pri  Statističnemu uradu Republike Slovenije pod številko 053-02/96.

16. julija 1996 smo prejeli odločbo o odprtju žiro računa pri Agenciji za plačilni promet Maribor,  izpostava Lenart.

Vodstvo društva je ves čas iskalo stike in možne načine, kako uspeti pri sprejetju društva v PZS. Z vrsto osebnih obiskov na Zvezi je uspelo vsaj v tem, da je Planinska zveza Slovenije  30. avgusta 1996 zahtevala od društva dopolnitev vloge za sprejem s seznamom najmanj petdesetih članov, vpisanih v seznam društva, kar  je vodstvo tudi nemudoma dostavilo.

25. septembra 1996 je bil sklican skupni sestanek, na pobudo MDO Pomurje, ki mu je takrat predsedoval g. Franc Meke  iz PD Lenart, predstavnikov PD Lenart  ter PD HAKL. Cilj tega sestanka je bil ugotoviti,  ali je potrebno ustanoviti še eno planinsko društvo v občini Lenart, ali pa le-to pridružiti k že obstoječemu v Lenartu. Naše društvo sta zastopala predsednik  Dragotin Kuster  ter tajnik Drago Lipič, ki sta uspela prepričati vodstvo PD Lenart, da PD HAKL ne bo konkurenčno društvo, saj si sodelovanja na tem planinskem področju želimo. Delovanje društev pa bo merilo za uspešnost obeh.

24. oktobra 1996 je PZS  z dopisom  zaprosila društvo za posredovanje podatkov o vodstvu in društvenih podatkih, kar je pomenilo tudi uradni sprejem PD HAKL  v vrste planinskih društev, ki so članice PZS.

1.decembra 1996 smo Občinsko športno zvezo Lenart zaprosili za sprejem našega društva v vrste članic OŠZ Lenart ter bili nekaj dni za tem tudi sprejeti.

1997
Za to leto lahko zapišemo, da je bilo leto strokovnega izpopolnjevanja društva. Predsedniku je uspelo pridobiti izvedbo tečaja za planinske vodnike kategorije A. Teoretični del tečaja je potekal v celoti v Sv. Trojici, praktični pa po bližnjih ustreznih gorah.

Ta tečaj je bil tudi prvi te vrste v zgodovini MDO Pomurja, za kar gre zasluga našemu aktivnemu prizadevanju, za varnejšo hojo v gore. Tečaj je potekal v okviru MDO Podravja. Do 20. januarja 1997, ko se je iztekel rok prijav, se je na tečaj prijavilo 41 kandidatov iz podravskih in pomurskih planinskih društev. Naše društvo je bilo zastopano z 11 prijavljenimi in sicer Srečko Anžel, Branko Družovec, Janez Haložan, Janez Herič, Feliks Jakopec, Dragotin Kuster, Drago Lipič, Drago Ljubi, Jože Roškar, Jožef Šamperl ter Damjan Vnuk. Tečaj je pod vodstvom  inštruktorja g.  Jožeta Bobovnika  iz PD Fram končalo 10 naših prijavljenih članov. Trajal pa je do sredine meseca junija. S tem je naše društvo dobilo prvih deset licenčnih vodnikov kategorije A.

 

Društveni vodniki kategorije A prve generacije.

15. februarja 1997 je bil sklican prvi redni letni občni zbor društva v gostišču »Pri Sveti Trojici«. Udeležilo se ga je 56 članov. Polletno prehojeno pot od ustanovitve dalje je predsednik društva strnil v treh besedah: »Uspelo nam je«. Na zboru je vodstvo društva predstavilo tudi društveno nalepko ter dalo v prodajo prvih sto kap z natisnjenim društvenim znakom. Znak društva, po zamislih avtorjev Marka Lipiča,  Dragutina Kusterja,  Janka Haložana   ter Draga Lipiča, predstavlja simbolično trojiško jezero, obdano s prelepimi slovenjegoriškimi griči ki jih krasi vinska trta ter varuje klopotec. Knafelčeva planinska markacija ter »hakl« pa govorijo, da so tudi v teh »ravnicah« doma pravi planinci.

Društveni zaščitni znak iz leta 1997.[Društveni znak iz leta 1997]

Mesec marec 1997 je bil za PD HAKL,   s področja prepoznavnosti in prisotnosti v širšem planinskem svetu, še opaznejši. Z vloženim znanjem je Marko Lipič izdelal društvene spletne strani, bolj znane po okrajšavi www strani. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev društvo ni  uspelo zagotoviti lastne registrirane domene pri ARNESU, zato smo svoje strani prenesli na strani Univerze Maribor pod naslovom » http://www.uni-mb.si/-uvp00479b/Razno/Hakl/Hakl.html «. S  podatki o nastanku društva in njegovemu delovanju smo širši javnosti  na najmodernejši in  dostopen način leto in pol prenašali našo dejavnost. Bili smo eno redkih planinskih društev, ki je bilo prisotno na spletnih straneh. PZS je svoje strani objavilo šele proti koncu tega leta.

Vsestranskost našega delovanja se je odražala tudi na športnem in rekreacijskem področju. Mladi člani, dijaki in študenti so društvene barve zastopali na prireditvah Lent 97 v Mariboru s sodelovanjem na rafting tekmovanju za pokal mesta Maribor. Dosegli so tretje mesto. Pokal pa krasi društvene prostore.

Celo  leto pa je članom, željnim rekreacije, omogočeno enkrat tedensko igranje odbojke v trojiški šolski telovadnici.

Ekipa mladih »HAKLOV« na raft tekmovanju Lent 97. [Raftanje na Dravi Lent 1997]

Udeležba g. Feliksa Jakopeca, predsednika Mladinskega odseka pri društvu,  na seji Mladinske komisije pri PZS, ki je potekala 18. aprila 1997 na Ptuju, je pomenila tudi resnejše in  bolj načrtno delo z mladimi na osnovnih šolah. Čeprav je ta odsek v društvu bil zastopan že od  nastanka društva naprej ter je planinsko delo na osnovnih šolah potekalo v obliki predavanj z diapozitivi ter izvedbo pohodov na bližnje vrhove z učitelji, ki so bili člani planinskega društva, je čas pokazal, da je le-to premalo za pomladek planinskega društva.

6. oktober1997, ko je bila sklicana  5. redna seja Upravnega odbora društva,  bo zagotovo v zgodovini društva  zapisan  kot dan, ko se je društvo odločilo, da bo v naslednjih letih iskalo možnosti in lokacijo za postavitev  društvenega planinskega doma, ki bo v slovenski verigi planinskih domov najsevernejši in edini v pomurskem združenju planinskih društev. Za izvedbo tega dolgoročnega projekta so tega dne imenovali gradbeni odbor v sestavi Dragutin Kuster  predsednik odbora ter člani  Branko Družovec ,  Drago Lipič in  Jožef Šamperl .

 

Glasovanje o odločitvi  za postavitev društvenega planinskega doma.

Med letom uspešno  izpeljani društveni izleti in pohodi, ki so jih vestno opravili izšolani društveni planinski vodniki, so pokazali potrebo, predvsem zaradi izpopolnjevanja znanj vodniškega kadra, po ustanovitvi Odbora planinskih vodnikov.  Upravni odbor je tako na 5. redni seji  dne 6. oktobra 1997 sprejel sklep o ustanovitvi Odbora planinskih vodnikov pri PD Hakl.

 

Pomurska planinska pot ( PPP) je dolga okrog 200 km ter poteka po skoraj celem Pomurju . Del te poti je bil leta 1975 razširjen na lenarško občino. Vzdrževanje tega dela poti pa je prevzelo PD Lenart. Z ustanovitvijo PD Hakl  se je pokazala potreba po ureditvi dodatne točke z žigom. Društveni predlog je bil Sv. Trojica s postojanko pri gostišču »Žaba« pri Trojiškem jezeru.

21. novembra 1997  je društvo prejelo še soglasje k razširitvi poti od g. Evgena Titana, ki je idejni načrtovalec celotne PPP.

Z izvedenimi postopki razširitve PPP so bili dani pogoji in zaupanje za organizacijo 30- letnice PPP.

»Markacisti« planinski vodniki PD HAKL pri urejanju PPP med Zavrhom in Sv. Trojico, 23.november 1997.

7. decembra 1997 je naše društvo uspešno izvedlo 30- letnico PPP. 141 udeležencev se je lepega jesenskega jutra zbralo pred kulturnim domom v Voličini, od koder so planinski vodniki našega društva množico pripeljali do Maistrovega stolpa na Zavrhu. Člani Turističnega društva Rudolf Majster–Vojanov so nam pripravili prisrčen sprejem ter nas pogostili s toplim prigrizkom.

 

"Gasilska" slika udeležencev pohoda ob 30-letnici PPP na Zavrhu.

Zaključek pohoda je bila krajša proslava v kulturnem domu Sv. Trojica. Vsa društva, ki vzdržujejo omenjeno planinsko pot, so prejela priznanja 30. jubileja.

 

1998
Morda so vodila sprejeta v PZS v preteklem letu vzbudila zanimanje in nenazadnje potrebo po vodniškem kadru, zagotovo pa je v MDO Pomurje to usmeritev prineslo naše društvo z razgibano vodniško dejavnostjo ( tečaj za A vodnike v letu 1997 ) s ciljem povečanja varnosti udeležencev pri obisku gora.

V januarju tega leta je MDO Pomurje  razpisal tečaj A kategorije, tokrat le za člane pomurskih planinskih društev. Naše društvo je ponovno prijavilo sedem kandidatov. Tako so se za planinskega vodnika  kategorije A odločili  Srečko Anžel, Antonija Divjak, Dušanka Krautič, Darinka Kramberger, Ana Perko, Majda Sirk in Aleksander Šosterič. Tečaj se je pričel s preizkusno turo na Boč 7. marca 1998. Teoretični del je potekal v Izobraževalnem centru Mura v Murski Soboti. Praktični del tečaja  so slušatelji opravili  na Boču, Peci  ter v Dobravi pri Sveti Trojici. Zaključek  tečaja je bil na Grohatu pod Raduho 27. junija 1998. Društvo je s tem tečajem pridobilo  sedem novih planinskih vodnikov kategorije  A.

 

Skupinska fotografija slušateljev tečaja PV na Grohatu pod Raduho 27.6.1998  -druga  društvena generacija.

 

28. februarja 1998 je bil v prostorih gasilskega doma Osek  sklican 2. redni letni občni zbor društva. Zbora se je udeležilo 91 članov. Iz poročil, ki so jih pripravili v raznih odborih in komisijah v društvu, je izžarevalo neizmerno zadovoljstvo in trdna volja za nadaljevanje začrtane smeri delovanja in razvoja društva, ki so jo vedno znova z letnim načrtom zastavili.Delovanje  in prisotnost društva  v tem slovenjegoriškem  prostoru je preseglo vsa pričakovanja. Beseda HAKL je bila prisotna skoraj vsepovsod. Program pohodov in izletov tega leta je prvič vključeval tudi odpravo v tuja gorstva in sicer na najvišji vrh sosednje Avstrije – Grossglockner  (3797 m ).

Popeljati ljubitelje gora, člane društva Hakl , vedno višje v gore je upravni odbor društva pripeljalo do odločitve, da na razpisani planinski tečaj  MDO Podravja  ob koncu meseca februarja prijavi  sedem društvenih planinskih vodnikov, ki že imajo kategorijo A. Tečaja, ki se je pričel v sredini meseca maja in končal 23. avgusta 1998 na Kranjski koči na Ledinah, so se udeležili  Branko Družovec, Janez Haložan, Dragotin Kuster, Drago Lipič,  Jože Roškar, Jožef Šamperl ter Damjan Vnuk. Vsi so uspešno opravili tečaj, ter tako po končani pripravniški dobi postali tudi licenčni planinski vodniki kategorije B.

Popestritev planinskih pohodov z »paintballom« in » raftanjem« po Savi  s pohoda na Begunjščico v letu 1998

Z razmahom dejavnosti  društvenega dela je v mesecu avgustu 1998 planinski vodnici in članici društva g.Ani Perko   uspela realizacija in vodenje nove radijske oddaje na Radiu Slovenske gorice v Lenartu  pod naslovom »So poti, ki vabijo, so poti, ki jih jemlješ s silo, in je pot , ki je ukaz človeku«. Oddaja je bila namenjena izključno planincem in obiskovalcem planinske narave ter pohodništva. V prvi oddaji sta bila gosta predsednik PD HAKL Dragutin Kuster ter tajnik PD HAKL Drago Lipič.  Oddaja je gostila  v skoraj v enoletnem obdobju  znana imena  planinskega življenja, a je zaradi finančnih krčev morala prekiniti načrtovano pot.

1999
Skoraj nenehna dejavnost vodniškega kadra na tečajih za planinske vodnike, s tem pa tudi preobremenjenost vodstva društva za iskanjem finančnih sredstev je povzročila rahel zastoj v društvenem delu.

Konec marca 1999 je kljub navedenemu uspelo društvu urediti svoje lastne prostore v kulturnem domu v Sv. Trojici. Ves arhiv ter nekaj vodniške opreme, ki je bil vsa leta  skrbno hranjena doma pri tajniku društva  Dragu Lipiču, se je lahko preselil v sicer malo, a lepo urejeno društveno pisarno. Uvedene so bile tudi uradne ure za člane, ki so lahko tako vsako sredo uredili društvene obveznosti  ter se prijavili za organizirane izlete in pohode.

30. aprila  1999 je potekal v gasilskem domu v Lenartu  3. redni letni občni zbor društva, katerega se je udeležilo 106 članov. Napetosti in preobremenjenost vodstva društva med letom, so se občutila tudi v poteku zbora. Kljub temu je usmeritev sprejetega programa dela  za leto 1999 temeljila na realni in zmerni rasti društva v vseh dejavnostih.

V sklepno dejanje XV. krajevnega praznika Krajevne skupnosti Sv. Trojica, ki je trajal od 23.maja do 30. maja 1999, je bila vključena tudi slovesna  predaja novega žiga  razširjene planinske pomurske poti pri Sv. Trojici. Ob prisotnosti župana Občine Lenart g.  Ivana Vogrina  je predsednik MDO Pomurje g.  Jože Ružič  predal v uporabo in skrb novi žig PPP št. 14 C  predsedniku PD HAKL g. Dragutinu Kusterju . Novi žig je prejela v hrambo lastnica gostišča »Žaba« pri Sv. Trojici g. Nada Plancutič, kjer je tudi sedež nove točke PPP.

 

Odtis žiga PPP št. 14 c. 

Predaja žiga  PPP  30.5.1999.

 

19. septembra 1999  je društvo pričelo z obnovo pomurske planinske poti med Sv . Trojico in Vidmom ob Ščavnici. Ta del poti je bil od imenovanja v letu 1975 naprej nedokončan in nekako potisnjen ob stran. Nekaj več pozornosti je bil namenjen le delu poti, ki je vodil od Benedikta do rojstne hiše znanega slovenskega planinca Franca Kocbeka v Ločkem vrhu. Spominsko obeležje je nazadnje v letu 1997 obnovila občina Benedikt.

»Markacisti« vodniki PD Hakl pri obnovi  PPP pri Kocbekovi domačiji.

12. decembra 1999 je na pobudo Odbora vodnikov Podravja izvedeno prvo srečanje planinskih vodnikov podravskih in pomurskih planinskih društev. Za to srečanje so se skupno dogovorili na prijateljskem srečanju  planinskih vodnikov na Boču v prvih dneh oktobra. Udeležili so se ga tudi naši vodniki. Srečanje je potekalo v prostorih gostilne »Pri Trojici« v Sv. Trojici. Organizacijske priprave je izvedla naša planinska vodnica g.Ana Perko . Osnovni namen srečanja je bil  izmenjava izkušenj pri vodniškem delu obeh planinskih regij ter vzpodbuda  za ustanovitev  Odbora planinskih vodnikov pri MDO Pomurja, ki takšne oblike združevanja vodnikov še nima. Če je bil  namen srečanja dosežen, bo pokazal čas.

 

2000
To leto se je zaključilo štiriletno obdobje delovanja društva. Na 13. redni seji Upravnega odbora društva, 9. februarja 2000,  so člani pripravili obširno poročilo o prehojeni štiriletni poti delovanja društva in odbora, opredelili usmeritve dela za naslednje štiriletno obdobje ter zaradi objektivnih okoliščin pripravili delno zamenjavo nekaterih članov Upravnega odbora.

19. februarja 2000 je v prostorih gasilskega doma Osek potekalo zasedanje 4. rednega letnega občnega zbora društva. Zbora se je udeležilo 97 članov s poravnano člansko obveznostjo. Zbor je podaljšal vodenje  društva sedanjemu vodstvu ter potrdil troje zamenjav članov Upravnega odbora. Novi člani  odbora so postali Frančiška Lešnik, Zdenko Simonič ter Branko Zemljič. Ponovno izvoljeni dosedanji predsednik g. Dragotin Kuster je v zahvalo za ponovno zaupanje  zbor zaključil z besedami: » Z našim društvom živijo naše družine, naši prijatelji, bodoči življenjski partnerji. Od naših početij so odvisni tudi naši otroci, kajti otroci najraje naredijo tisto, kar naredijo njihovi starši. Trdim, da je delo našega društva zelo uspešno. Je rezultat naših skupnih prizadevanj, ki so opazna tudi v širšem prostoru. Iz – RAZMIŠLJAM, TOREJ SEM – je nastalo – RAZMIŠLJAM, TOREJ SMO.

7. maja 2000 so društveni vodniki izvedli zelo dobro obiskan in odmeven otvoritveni pohod dela PPP od Sv. Trojice do Vidma ob Ščavnici. Pohoda  se je udeležilo preko sto planincev iz vseh planinskih društev MDO Pomurja. Pot, za katero so društveni vodniki kot »markacisti« porabili precej prostega časa, je s tem dejanjem dobila ponovno veljavo med planinci tega dela Slovenije.

V prvih dneh novembra 2000 je društvo prijavilo na Komisijo za pota pri PZS oba urejena dela PPP med Zavrhom in Vidmom ob Ščavnici, za katera je  prevzelo redno vzdrževanje in urejanje.

Na  razpisan planinski tečaj v organizaciji OPLV pri KVIZ PZS smo prijavili  dva nova člana za vodeno kategorijo A in sicer:  Gorazda Haložana ter Valerijo Roškar, za vodeno kategorijo D (lahke snežne ture) pa kar šest dosedanjih vodnikov društva. Za pridobitev te kategorije so se odločili Branko Družovec, Janko Haložan, Dragotin Kuster, Drago Lipič, Jože Roškar ter Jožef Šamperl. Tečaja bosta potekala v prvih mesecih leta 2001.

2001
5. redna seja Upravnega odbora, 7. februarja 2001, je prinesla odločitev o organizaciji  društvenega jubileja : 5-letnice obstoja PD HAKL Sv. Trojica. Sprejeli smo tudi odločitev, da se  ob tem jubileju razvije tudi društveni prapor. Za dan praznovanja smo določili  29. april 2001, ko je na programu društveni pohod  po delu PPP, ki jo urejuje in vzdržuje PD Lenart ter poteka od  Sp. Ščavnice v občini Sv. Ana do Zavrha v občini Lenart.

Oblika društvenega  prapora  predanega v uporabo 29.aprila  2001.

Na tretji redni seji  Odbora planinskih vodnikov PD HAKL,  dne 23. marca 2001, je bil posredovan sklep na Upravni odbor društva za podelitev bronastega znaka PZS najzaslužnejšim članom  ob peti obletnici delovanja društva. Upravni odbor PD HAKL je na svoji  6. redni seji, dne 18. aprila 2001, prejete predloge OPLV v celoti potrdil. Na slavnostni prireditvi ob 5-letnici obstoja PD HAKL so bronasti častni znak PZS prejeli predsednik PD HAKL  g. Dragotin Kuster, tajnik PD HAKL g. Drago Lipič  ter blagajnik PD HAKL g. Janez Herič  kot ustanovitelji društva. Bronasta častna znaka sta prejela tudi  dolgoletna aktivna mentorica  mladih planincev na osnovni šoli Cerkvenjak g. Antonija Divjak ter g. Drago Rokavec iz občine Cerkvenjak, ki je s svojo aktivnostjo v društvu poskrbel za včlanitev planincev, ljubiteljev gora iz njegove občine.

 

 

PRIKAZ  ČLANSTVA PO KATEGORIJAH  MED LETOM 1996 IN 2000.

Leto

   Člani A

   Člani B

   Člani C

    Skupaj

1996

          /

       37

           26

           63

1997

         4

       99

           50

          153

1998

        13

      147

           55

          215

1999

         9

      172

          124

          305

2000

        19

      171  

          119

          309

 

GREMO SKUPAJ VARNO V GORE

Za dosego tega cilja je Upravni odbor  društva  ustanovil 6. oktobra 1997  Odbor planinskih vodnikov, ki se je organiziral takoj po končanem planinskem tečaju  za vodnike kategorije A prve generacije v društvu.

Prva seja odbora je bila  19. novembra 1997. Na njej so vodniki izmed sebe izvolili vodstvo odbora, kateremu je predsedoval vodnik Drago Ljubi. Pod njegovim vodstvom je bilo v času od ustanovitve odbora pa do 18. maja 1999 izvedenih šest sej, na katerih so med drugimi strokovnimi vsebinami  sprejeli tudi Pravilnik o vodniškem delu  ter Pravilnik o vodniških tarifah, ki so v veljavi v PZS.

8. julija 1999 je krmilo vodenja OPV pri društvu prevzel vodnik Jože Roškar. Pod njegovim vodstvom sta bili izvedeni dve seji. Ker je bilo to leto za društvo najtežje in  najbolj naporno v iskanju rešitev za nadaljnje delovanje, se je to stanje preneslo tudi v delo odbora. 23. septembra 1999 je zaradi preobremenjenosti  s službenimi nalogami odstopil s predsedniškega mesta Jože Roškar. Odbor se  nadalje ni več redno  sestajal. Za vsaj delno povezavo med Upravnim odborom ter vodniki društva je skrbel tajnik društva, ki je uspel uskladiti  med vodniki organizacijo društvenih pohodov in izletov.

27. oktobra  2000 je vodenje in s tem predsedniško mesto prevzel društveni vodnik Janez Haložan. Ugotovitev  vodnikov v društvu je namreč pripeljala  vse do spoznanja, da društvo, ki ima izredno bogato pohodniško dejavnost, enostavno brez strokovnega in organiziranega vodenja ter  delovanja OPV, ne gre. Delovna zagnanost novega predsednika OPV je k temu bistveno pripomogla. Ob današnjem jubileju se lahko OPV pri PD HAKL pohvali s 17 aktivnimi in licenčnimi planinskimi vodniki kategorij A,B in C, ter enim vodnikom trenutno brez vodniške licence.

PRIKAZ  IZVEDBE IN UDELEŽBE NA DRUŠTVENIH POHODIH IN IZLETIH TER POHODIH V LASTNI ORGANIZACIJI VODNIKOV:

 

           Leto

 Društveni in lastni pohodi

   Število udeležencev

            1996

                   15

              258

            1997

                     7

              217

            1998

                    35

              787

            1999

                    23

              339

            2000

                    61

              709

Iz tabele je razvidno, da je  društvenim vodnikom uspelo  varno v gore  in  z njih pripeljati    2410 planincev, ljubiteljev čudovitih planinskih prostranosti. Podatki tudi kažejo, da se na aktivnosti in težavah, ki jih je društvo uspešno prebrodilo, pozna tudi udeležba na pohodih, kar je glavna dejavnost slehernega planinskega društva.

Planinski krst prvopristopnikov na vrhu Triglava leta 1996

Žigosanje dnevnikov slovenske planinske poti  na Triglavu leta 1995.

Osvojitev vrha je bila uspešna. Nasmejani obrazi udeležencev pohoda na Triglav leta 1995.

Društevni  planinski vodniki z veljavno vodniško licenco in kategorijo:

Srečko ANŽEL  Kraljevci 5  Videm ob Ščavnici   A
Branko DRUŽOVEC  Brengova 77 Cerkvenjak  A,B,C
Antonija DIVJAK Brengova 51  Cerkvenjak A
Janko HALOŽAN Cankarjeva 13  Sv. Trojica   A,B,C
Gorazd HALOŽAN Cankarjeva 13 Sv. Trojica A
Janez HERIČ  Zg. Porčič 26 Sv. Trojica   A
Feliks JAKOPEC Zg. Verjane 24 Sv. Trojica A
Darinka KRAMBERGER Partizanska c. 7 Lenart  A
Dragotin KUSTER    Zg. Žerjavci 38 Lenart   A,B,C
Drago LIPIČ Zg.Senarska 55 Sv. Trojica  A,B,C
Drago LJUBI Pod vinogradi 33  Maribor

A   (brez licence)

Ana PERKO   Brengova 51  Cerkvenjak  A
Jože ROŠKAR  Kremberg 48 Sv. Ana

A.B

Valerija ROŠKAR  Partizanska c. 9  Lenart  A
Majda SIRK  Jurovska c. 35  Lenart  A
Jožef ŠAMPERL Sp. Verjane 4  Sv. Trojica

A,B

Aleksander ŠOSTERIČ  Maistrova ul. 7  Lenart A
Damjan VNUK Orehovci 5 G. Radgona

A,B

Planinski vodniki  PD HAKL  november 2000.

MLADI IN GORE – GORNIŠTVO KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Pravimo, da na mladih svet stoji. V PD HAKL smo še  dodali, da brez njih tudi HAKL–a  ni.To zagotovo drži za vsa društva, še posebej pa za planinska. Mladinska komisija pri PZS je bila ustanovljena na Šmarjetni gori nad Kranjem leta 1956. V letu 1999 so v članstvu te komisije v Sloveniji zabeležili 24.378 mladih članov iz 105 mladinskih odsekih, ki so bili ustanovljeni v planinskih društvih.

19. junija 1996, skoraj istočasno z ustanovitvijo društva, smo ustanovili tudi mladinski odbor.  Za vodjo je bil imenovan planinski vodnik in član društva g. Feliks  Jakopec. Načrtovano delo odbora se je začelo z udeležbo predsednika odbora na zboru Mladinske komisije  PZS v Ptuju  18. aprila 1997. Prva organizirana pohoda mladih planincev osnovnih šol Benedikt in Cerkvenjak pa sta bila 28. in 29. oktobra 1997.

Trenutno ima društvo organizirane mladinske odseke na VJZ osnovnih šol  Benedikt, Cerkvenjak,  Jurovski dol ter Sv. Trojica s preko 120 včlanjenimi mladimi planinci. Predsedniku Mladinskega odbora pri društvu je uspelo šele 6. novembra 2000 v celoti zapolniti prazna mesta odbora, tako da  ta deluje od takrat v polni sestavi. Tako imenovani odbor  je potrdil tudi Upravni odbor društva, ki ga sestavljajo: predsednik odbora Feliks Jakopec, člani pa Antonija Divjak, Irena Kos, Ana Perko ter Marija Rojko.

 

Mladi planinci benediške šole na Boču leta 1998

Mladi Cerkvenjačani na  Uršlji gori  leta 1997.

Prikaz izvedenih izletov Mladinskega odbora

 

       Leto

      Število izletov

   Število udeležencev

             1997

                  3

                  180

             1998

                  3

                  280

             1999

                  8

                  596

             2000

                  6

                  450

PO POTEH V TUJIH GORAH

Verjetno ni planinskega društva v Sloveniji, ki ga ne bi zamikale tudi lepote tujih gora. Če vprašamo ljudi, ki jih pot za daljnim ciljem vodi v neslutene višine, zakaj toliko tvegajo za osvojitev vrha,  velikokrat celo svoje življenje, odgovora, ki bi pojasnil ta občutek, še nisem  dobil. Tudi pri sebi ga ne najdem. Vleče me le tisti skrivnostni klic od tam zgoraj.

Ta klic je zagotovo povlekel za seboj našega predsednika Dragutina Kusterja, saj se je odločil izvesti prvo odpravo onkraj slovenskih meja. Skupino 12 članov, večino planinskih vodnikov društva, je 3. julija 1998 popeljal na najvišji vrh Avstrije v pogorju Visokih Tur 3.798 m visok Grossglockner. Sreča z vremenom nam je omogočila, da smo to goro osvojili varno in brez  kakšnih težav.

 

Osvojitev 3.798 m visokega Grossglocknerja , 3. julij 1998.

Dobro leto  za tem, natančneje 28.7.1999, je predsednik društva pripravil drugo društveno odpravo . Tokrat  na politično najvišji vrh Evrope, 4.807 m visok Mont Blanc v Franciji. Geografsko je najvišji vrh Evrope El Brus v Kavkazu, ki meri 5.7.. m. Šestčlanska društvena odprava, sestavljena ponovno iz planinskih  vodnikov, je  ta dan osvojila vrh v lepem in mirnem vremenu, čeprav je dan poprej kazalo, da z uspehom odprave zaradi vremena ne bo nič.

 

Na vrhu  4.807 m visokega  Mont Blanca, 28. julija 1999.

 

Uspehi dveh odprav v tuja gorstva so vzpodbudili pri članih, predvsem pa pri planinskih vodnikih, željo za novimi osvajanji tujih gora. Tudi leto 2000  ni minilo brez načrtovane odprave. Troje članov društva je med  2. in 6. avgustom  2000 izvedlo vzpon na najdrznejšo goro Evrope.  Švicarski 4.478 m visok Matterhorn se to pot ni dal osvojiti. Tik pod vznožjem  gore, na višini okrog 3.600 m, so se zaradi slabih vremenskih pogojev morali vrniti v tabor.

 

Člani odprave pred HÖRNLI HÜTTE  na višini 3.260 m.

 

OSVOJENI VRHOVI SVETA

1. 3. julij 1998 – GROSSGLOCKNER  3.798 m Srečko Anžel, Branko Družovec, Mirko,Janko Haložan , Dragotin Kuster, Drago Lipič, Ivan Matjašič  in Jože Rošker.

2. 1. januar 1999 -  KILIMANJARA  (Afrika ) 5.896 m Drago Lipič, Igor Cvelbar

3. 28. julij 1999 – MONT BLANC  4.807 m, Janko Haložan, Dragotin Kuster, Drago Lipič, Ivan Matjašič, Jože Roškar in Damjan Vnuk.

4. 4. avgust 1998 – PO SVILENI POTI NA STREHO SVETA - 4.000 m - KARAKUM ( Kitajska ) – 5.000 m - NANGA PARBAT (treking) – 5.547m Jože Ornik

5. 10. marec 2000 – KILIMANJARA – 5896 m, Drago Lipič, Jože Ornik

6. 4. avgust 2000 – MATTERHORN (Švica) –  le do višine  3.260 m, Dragotin Kuster, Ivan Matjašič, Damjan Vnuk, Drago Lipič na »strehi Afrike«  MARCA 2000.

 

 

DEDIŠČINA ZA PRIHODNOST

Ljudem, ki radi zahajamo v naravo, jo opazujemo in  jo doživljamo z  dušo in srcem,  ni vseeno, kakšno  bomo zapustili našim zanamcem. Mednje sodimo zagotovo tudi planinci. Naša prisotnost v gorski naravi zagotavlja, da ta, še po večini dokaj nedotaknjen del naših naravnih lepot, ne bo postal smetišče. Poskrbimo, da bodo podedovane lepote gorskih vrhov in dolin vsaj enako lepe tudi našim hčeram in sinovom.

Tudi naše planinsko društvo deluje na zelo raznolikem in bogatem  »botaničnem» vrtu narave, v kateri vsakodnevno puščamo svoje sledove. Zato poskrbimo, da bodo med nami še nadalje živele, sedaj ogrožene, rastlinske vrste, kot so  logarica,  oskolistni narcis, Kochov svišč, panonski svišč, rjasti sleč, tisa, velikonočnica, jesenček, mečki ter še nekaj drugih.

Logarica – močvirski tulipan (Fritillaria meleagris ), ki ga najdemo še v pesniški dolini v okolici Gočove je zaščiten že od leta 1949.

Velikonočnica –( Pulsatilla grandis). Najdemo jo le na Boču in njegovi okolici. Zaščitena od leta 1949.

Leglič (Primula auricula) zaščiten od leta 1922 v družbi s  telohom v različnih stadijih.

 

VODSTVO DRUŠTVA

Od 1996 – 2000

UPRAVNI ODBOR:  - Dragotin Kuster predsednik
  - Sandi Zemljič podpredsednik
  - Drago Lipič   tajnik
  - Janez Herič  blagajnik
  - Feliks Jakopec  predsednik MO
  - Marija Huskić  član
  - Kamilo Kirbiš  član
  - Marko Lipič član
  - Feliks Perko 

član

  - Drago Rokavec član
  - Darko Škerget   član

 

NADZORNI ODBOR:   - Anton Vedernjak  predsednik
  - Erna Haložan član
  - Zdravko Vračko 

član

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:  - Janko Haložan 

predsednik

  - Majda Kuster  član
  - Slavica Lipič član

 

ODBOR PLANINSKIH VODNIKOV: - Drago Ljubi    predsednik
  - Drago Lipič tajnik
  - Branko Družovec  član
  - Jože Roškar  član
  - Zdenko Simonič  član
  - Jožef Šamperl  član

 

MLADINSKI ODBOR: - Feliks Jakopec   predsednik
  - Antonija Divjak član
  - Stanislav Senekovič član

 

Od 2000 dalje

 

UPRAVNI ODBOR:  - Dragotin Kuster predsednik
  - Drago Lipič tajnik
  - Janez Herič blagajnik
  - Feliks Jakopec  predsednik MO
  - Janko Haložan   predsednik OPV
  - Marija Huskić član
  - Frančiška Lešnik član
  - Feliks Perko  član
  - Drago Rokavec  član
  - Zdenko Simonič  član
  - Branko Zemljič  član

 

NADZORNI ODBOR: - Anton Vedernjak predsednik
  - Erna Haložan  član
  - Zdravko Vračko   član

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:  - Janko Haložan   predsednik
  - Majda Kuster član
  - Slavica Lipič član

 

ODBOR PLANINSKIH VODNIKOV:  -  Janko Haložan predsednik
  - Ana Perko tajnica
  - Branko Družovec  član

         

MLADINSKI ODBOR: - Feliks Jakopec  predsednik
  - Antonija Divjak  član
  - Irena Kos član
  - Ana Perko  član
  - Marija Rojko član

 

KORISTNE PLANINSKE INFORMACIJE:

 

Naslov društva: PLANINSKO DRUŠTVO HAKL SV. TROJICA
  Mariborska cesta 001
  2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Društvena pisarna

Mariborska cesta 001

 

(stavba kulturnega doma)

 

 

Internet naslov PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
  http://www.pzs.si
WAP portal (mobilni telefoni )  PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
  http://www.pzs.si/wap/index.wml

 

 

Ovitek zbornika:

Naslovnica je fotografija  zračnega posnetka naselja Sv.Trojica.
V ustreznem delu slike pa je natisnjen zaščitni znak društva HAKL
Na ustrezno mesto se postavi tudi napis: PD HAKL Sv. Trojica

5 let
ZBORNIK

Na notranji strani ovitka prve strani:

- navedba podatkov  o avtorjih besedil
- podatki o lastnikih fotografij
- ime založnika ter število izvodov
- ostali podatki

 

Zadnja notranja stran ovitka:

- zemljevid  z vrisano pomursko planinsko potjo v delu nekdanje občine Lenart


O PD HaklPohodi VodnikiFotografijePotopisStaro ‌  RaznoMladinski odbor  ‌ Markacijski odbor  ‌ Stare novice  ‌ Povezave  ‌ Knjige  ‌ Trgovine  ‌ Mali oglasi  ‌ Začetek